Hallo. Wij zijn The Sole Show. We respecteren uw privacy, maar we hebben uw persoonlijke gegevens nodig om u onze producten en diensten te kunnen leveren. Wij overwegen Persoonlijke gegevens informatie te zijn met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

Dit beleid legt uit welke persoonlijke gegevens we gebruiken en waarom (de Privacybeleid). Verder leest u hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.thesole.show (het Website) en de diensten of producten die we leveren (de Diensten). Wij verwerken uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en alle andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet (Telecommunicatiewet) omtrent het gebruik van cookies (de Relevante wetgeving).

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar, heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijke voogd om onze Website en Diensten te gebruiken.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Om u onze website en diensten te kunnen leveren, verwerken wij uw persoonlijke gegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens in de zin van de relevante wetgeving. Aan het einde van dit beleid vindt u onze contactgegevens.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke rechtsgrond en voor welk (e) doel (en)

We hebben enkele van uw persoonlijke gegevens nodig om onze website en services te kunnen gebruiken.

We mogen uw Persoonsgegevens verwerken, omdat we ons houden aan de Relevante Wetgeving. We verwerken uw Persoonsgegevens rechtmatig omdat:

 • Het verwerken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om ons contract uit te voeren;
 • We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • We hebben legitieme belangen om uw Persoonsgegevens te verwerken, voor zover we van mening zijn dat deze niet door uw rechten worden overschreven;
 • U heeft ons toestemming gegeven;
 • Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of een andere persoon te beschermen, of
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend.

We zorgen ervoor dat de verwerking van uw Persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt is tot wat nodig is in relatie tot het doel waarvoor de Gegevens worden verwerkt.

In onderstaande tabel leest u (1) welke Persoonsgegevens wij verwerken (2) voor welk doel (en) en (3) op welke rechtsgrond.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de volgende doeleinden of voor compatibele doeleinden. Door dit te doen, zullen we uw Persoonsgegevens niet op een onverwachte manier gebruiken.

(Persoonlijke gegevens Doel (en) Legale basis
Contactgegevens:
-Voor- en / of achternaam;
-E-mailadres;
-Adres;
-Telefoonnummer;
-IP adres;
We gebruiken deze gegevens:
-Om met u te corresponderen;
- Voor de levering of uitvoering van onze Services aan u;
Wij verwerken deze gegevens op basis van:
-Een noodzaak om het contract uit te voeren
-Toestemming
Betalingsgegevens:
- Betalingsgegevens van de betalende partij;
-Een overzicht van de aankopen van onze Diensten;
We gebruiken deze gegevens:
-Om facturen te versturen;
-Om onze financiële administratie bij te werken;
-Een noodzaak om het contract uit te voeren
-Toestemming
Inhoudsgegevens met betrekking tot de Services:
-Correspondentie of chatberichten;
-Uw vragen over onze diensten;
-Locatie gegevens;
-IP adres;
We gebruiken deze gegevens:
-Om onze overeenkomst uit te voeren;
-Een noodzaak om het contract uit te voeren
-Toestemming

Hoe ontvangen we uw persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens die we van u ontvangen:
Wij ontvangen Persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u een product of dienst koopt, besluit een account aan te maken en inlogt via onze website. We kunnen bepaalde gegevens verzamelen, zoals het IP-adres, over het aantal keren dat u onze website hebt bezocht of het aantal klikken dat u heeft gemaakt.

Bent u verplicht om uw Persoonsgegevens met ons te delen?

In sommige gevallen is de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk. Dit is bijvoorbeeld relevant wanneer we uw Persoonsgegevens moeten verwerken om een contract met u te sluiten of om u een dienst te verlenen. Zonder uw persoonlijke gegevens kunnen we onze service niet aan u leveren.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

We maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?

We doen ons uiterste best om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik, wijziging of verspreiding door onbevoegde partijen. Om deze reden hebben personen die niets met uw Persoonsgegevens te maken hebben, er geen toegang toe. Wij zorgen hiervoor door de volgende maatregelen te nemen:

 • Beveiligde netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is strikt beperkt tot de werknemers op basis van 'need to know'.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan de periode waarin we ze nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden. We verwijderen de Persoonsgegevens nadat we ze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

Processoren
We kunnen uw Persoonsgegevens delen met 'verwerkers' van gegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Met deze partijen sluiten wij een bewerkersovereenkomst af, wat inhoudt dat zij uw Gegevens zorgvuldig zullen verwerken en dat zij alleen de Persoonsgegevens krijgen die zij nodig hebben om hun dienst te verlenen. Deze partijen zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en niet voor hun eigen doeleinden. We delen uw Persoonsgegevens alleen met de volgende categorieën verwerkers: betalingsproviders zoals Mollie en voor administratieve doeleinden. Zij voeren voor ons de volgende taken uit: uitvoering van betaaldiensten.

Als we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens te delen, zullen we dat doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een overheidsinstantie ons wettelijk verplicht om uw Persoonsgegevens te delen.

Overdracht

We zullen uw Persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Unie. We zullen uw gegevens alleen buiten de Europese Unie verwerken als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw persoonlijke gegevens.

We zullen uw Persoonsgegevens nooit overdragen aan andere landen of aan andere partijen dan de hierboven genoemde.

Links

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming op deze websites. Daarom raden we je aan om altijd het privacybeleid van die websites te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser kan worden gestuurd. De browser slaat dit bestand op uw computer op. Uw computer is getagd met een uniek nummer, waardoor onze site die computer in de toekomst kan herkennen.

We gebruiken cookies om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Bovendien zorgen cookies ervoor dat de Website sneller werkt, dat u onze Website veilig kunt bezoeken en dat wij fouten op onze Website kunnen opsporen en oplossen.

U kunt cookies altijd zelf verwijderen of uitschakelen via de browserinstellingen. Er worden geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Houd er echter rekening mee dat onze website zonder cookies mogelijk niet zo goed functioneert als zou moeten. Voor meer informatie kun je onze cookieverklaring lezen: thesole.show/cookiestatement.

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid wijzigen. Als we het privacybeleid ingrijpend wijzigen, zullen we een melding op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacybeleid. We zullen geregistreerde gebruikers op de hoogte brengen in geval van een substantiële wijziging. Als u geen geregistreerde gebruiker bent, raden wij u aan om de website en dit beleid regelmatig te raadplegen.

Jou rechten

U heeft de volgende rechten:

 • U kunt toegang vragen tot uw Persoonsgegevens;
 • U kunt ons verzoeken om uw Persoonsgegevens te corrigeren, te beperken of te verwijderen. In het geval van fraude, niet-betaling of andere onrechtmatige handelingen, kunnen we sommige van uw Persoonsgegevens opslaan in een register of op een zwarte lijst;
 • U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen. Deze kopie kunnen wij op uw verzoek aan derden verstrekken, u hoeft dit dus niet zelf te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij uw gegevens ten onrechte verwerken;
 • U kunt uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment van herroeping kunnen wij uw Persoonsgegevens niet meer verwerken.

Contact

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, of in geval van andere vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via hello@thesole.show